top of page
VELKOMMEN

til mit kreative univers og til et lille glimt af den forunderlige og uendelige mangfoldighed af farver, former, materialer, strukturer og kompositioner.

 

Inspirationskilden til mit kunstneriske out-put er i realiteten svær at beskrive med ord, men afspejles i værkerne.

Da jeg overvejende arbejder intuitivt med skabelsen, trækker jeg også på de sanselige og til tider fragmentariske indtryk, jeg oplever via min færden, som lagres i min (under)bevidsthed.Det kan være sanser, stemninger, farver, former, strukturer og effekter, som opstår i helt uventede sammenhænge. Disse indtryk afspejler sig i det færdige resultat.

 

For mit vedkommene er synsindtrykket det dominerende. At se, som var det første gang - og ikke se gennem hukommelsen! 

 

Men oplevelsen af mine værker er din - kun DU oplever et kunstværk på den måde, der føles rigtig og tilgængelig for dig. Derfor vil du måske også konstatere, at du vil betragte et abstrakt maleri på en anden måde, hvis du ser det igen om et år. Det er ikke maleriet, der har ændret sig, men de øjne, der ser. 

 

Du er blevet oplevelser rigere og du gør nye observationer!

 

 

WELCOME

To my universe of arts and a small glimpse of the wonderful and endless variety of colors, shapes, materials, structures and compositions. 

 

The source of inspiration to my artistic output is actually difficult to describe in words, but is reflected in the artworks.

 

I mostly work intuitively with the creation, and also I use the sensual and sometimes fragmentary impression that I experience through my movements. Those impressions are stored in my (sub) consciousness. It can be senses, moods, colors, shapes, textures and effects, which occur in entirely unexpected contexts. Those impressions are reflected in my final output.

 

For my part, the visual appearance is the dominant. To see, as it was the first time - and not see through the memory!

 

But the experience of my works is yours - only YOU are experiencing an artwork in the way that feels real and accessible to you. Therefore, you might also note that you will consider an abstract painting in a different way, if you see it again in a year. It is not the painting that has changed, but the eyes of the beholder.
 

You have richer experiences and you make new observations!

bottom of page